Betingelser

1. Forretningsbetingelser

1.1 Interessekonflikter
Jeg coacher ikke personer, hvor der er en aktuel eller nærliggende risiko for en interessekonflikt.

1.2 Fortrolighed
Jeg er underlagt tavshedspligt i forhold til alt, hvad vi taler om og behandler alle oplysninger, jeg modtager strengt fortroligt.

Jeg har ikke noget materiale liggende, som kan identificere dig.


2. Priser

2.1 Privatperson
En coachingsession kan vare op til 90 minutter og koster kr. 850,00.

Ovenstående pris tillægges moms, hvis der faktureres til virksomheder.

Typisk er coaching et forløb på tre til fem sessioner. Se mere under ”Forløb”.

Der er også enkeltsessioner.

2.2 Enkeltsession

Coaching kan også være at du står i en fastlåst situation, hvor du har behov for et par uvildige øjne til at hjælpe dig videre. Det kan også være at du har en angst eller en fobi – eksamensskræk – her vil jeg ligeledes kunne hjælpe dig.

2.3 Priser – Virksomhed

Som virksomhed er der flere forskellige prismodeller – enkeltsessioner – rammeaftaler – ”klippekorts-ordning”, mm..

Klippekortet kan bruges af flere medarbejdere, som derved får mulighed for coaching, business-coaching, personlig udvikling mm.

Pris og indhold aftales individuelt.

Kontakt mig for at høre nærmere


3. Betaling

Alle priser er ekskl. moms med mindre andet er angivet. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges det skyldige beløb 1,5 % i rente pr. måned.

Prisen for forløbet betales netto 8 dage forud for forløbets opstart, med mindre andet er aftalt.

Ved enkeltstående coachingsessioner kan der betales netto kontant ved sessionens afslutning.

Evt. lokale- og transportomkostninger faktureres særskilt efter forudgående aftale.


4. Aflysninger

Aflysninger af aftalte coachingsessioner skal ske min. 24 timer før den pågældende aftale. Ved rettidig aflysning aftales der en ny coachingsession, som erstatning for den oprindelige. Ved ikke rettidig aflysning ydes der ingen erstatning for den pågældende coachingsession.

Ved ophør før tid af forløb refunderes det overskydende beløb ikke, med mindre andet er aftalt.

Du skal blot kontakte mig, så sørger jeg for at dine penge bliver refunderet, hvis du annullerer bookingen inden for 2 dage før konsultationen. Hvis du annullerer din booking med mindre end to dages varsel, vil du modtage 50% af din betaling.


5. Forløb

Første gang vi mødes afklares det overordnet, hvad dit individuelle forløb skal omhandle og, hvad dit mål er.

Coaching er oftest en proces og dermed et forløb bestående af fx tre eller fem sessioner fordelt over et halvt eller helt år. Ved at processen forløber sig ud over et halvt eller helt år – sikrer du, at de forandringer du træffer integreres som nye gode vaner.

Den forandring du ønsker kræver arbejde af dig selv – det er ikke nok, at du ”siger det højt”. Dit arbejde består i at ændre dit tankesæt – og måske ændre nogle overbevisninger. Derfor tager det ofte længere tid – end blot – én enkelt session. Jeg vil gerne følge dig – så du udnytter dine ressourcer bedst muligt.